นิจศีล

ภาษาอังกฤษ


n Five Buddhist Precepts
คำอธิบาย: ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ ได้แก่ ศีล 5
คำที่เกี่ยวข้อง: precepts that observed regularly
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก รักษานิจศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยตลอด
adv regularly
คำอธิบาย: เป็นปกติเสมอไป
ความหมายเหมือนกับ: สม่ำเสมอ , เนืองนิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: constantly , habitually , constantly
ตัวอย่างประโยค: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล