นิค

ภาษาอังกฤษ


n NIC
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: newly industrialized country