นำไปให้

ภาษาอังกฤษ


v deliver
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบให้ , ส่งให้
คำที่เกี่ยวข้อง: carry