นำไปสู่

ภาษาอังกฤษ


v bring about to
คำที่เกี่ยวข้อง: go to be
ตัวอย่างประโยค: ตำแหน่งนางงามของเธอนำไปสู่การมีชื่อเสียงบนถนนบันเทิง