นำโด่ง

ภาษาอังกฤษ


adv overwhelmingly
คำอธิบาย: ล่วงหน้าไปไกล, มากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
ความหมายเหมือนกับ: นำลิ่ว
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาทีมสีฟ้าวิ่งนำโด่งนักกีฬาทีมอื่นหลายสิบเมตร