นำโด่ง

ภาษาอังกฤษ


adv overwhelmingly
คำอธิบาย: ล่วงหน้าไปไกล, มากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
ความหมายเหมือนกับ: นำลิ่ว
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาทีมสีฟ้าวิ่งนำโด่งนักกีฬาทีมอื่นหลายสิบเมตร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top