นำแสดง

ภาษาอังกฤษ


v star
คำอธิบาย: แสดงบทบาทสำคัญในภาพยนตร์หรือละคร
ความหมายเหมือนกับ: แสดงนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: enact , perform , render
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราคู่ขวัญของไทย