นำเอามาใช้

ภาษาอังกฤษ


v use
ความหมายเหมือนกับ: เอาไปใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: make use of , utilize