นำเสนอ

ภาษาอังกฤษ


v present
คำอธิบาย: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: เสนอ
คำที่เกี่ยวข้อง: submit , show , exhibit , display
ตัวอย่างประโยค: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top