นำเที่ยว

ภาษาอังกฤษ


v guide
คำอธิบาย: พาเที่ยวชมบ้านชมเมือง
ความหมายเหมือนกับ: พาเที่ยว , นำทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: lead
ตัวอย่างประโยค: ไกด์คนนี้นำเที่ยวเฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้น