นำเข้า

ภาษาอังกฤษ


v import
คำอธิบาย: เอาของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: introduce , bring in
คำตรงข้าม: ส่งออก
ตัวอย่างประโยค: บริษัทเรานำเข้าสินค้าประเภทนี้เป็นรายแรกของเมืองไทย