นำออกมา

ภาษาอังกฤษ


v pick up
ความหมายเหมือนกับ: เอาออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: move , open , pull , force
คำตรงข้าม: เก็บเข้าที่