นำหน้า

ภาษาอังกฤษ


v precede
คำอธิบาย: อยู่แนวหน้า, อยู่แถวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: lead
คำตรงข้าม: ตามหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาให้เพื่อนนำหน้าส่วนตัวเขากลัวจนตัวสั่นอยู่ข้างหลังเพื่อน

คำที่มี "นำหน้า" ในคำ


คำนำหน้า n title
ตัวอย่างประโยค: ชาวอังกฤษคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่า นายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top