นำร่อง

ภาษาอังกฤษ


v navigate
คำอธิบาย: นำเรือใหญ่และกินน้ำลึกเข้าหรือออกจากท่าเรือในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: pilot a ship , direct
ตัวอย่างประโยค: เรือลำนี้ทำหน้าที่นำร่องเรือใหญ่เข้าท่า