นำมาซึ่ง

ภาษาอังกฤษ


v bring about
คำที่เกี่ยวข้อง: bring in
ตัวอย่างประโยค: การทำกุญแจบ้านหรือกุญแจอื่นๆ สูญหายนำมาซึ่งการเสียเวลา