นำทาง

ภาษาอังกฤษ


v lead
คำอธิบาย: พาไปโดยมีผู้อื่นตาม
ความหมายเหมือนกับ: ชี้ทาง , พาไป , นำไป , พาไป
คำที่เกี่ยวข้อง: guide , beacon , conduct
ตัวอย่างประโยค: พวกเราให้คนในหมู่บ้านช่วยนำทางไปน้ำตก