นำ

ภาษาอังกฤษ


v take
ความหมายเหมือนกับ: เอา , หยิบยก , ยกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: pick
ตัวอย่างประโยค: เราต้องนำคำนี้ไปวางไว้หน้าประโยคเพื่อต้องการเน้นความ
v bring
ความหมายเหมือนกับ: นำมา
คำที่เกี่ยวข้อง: take , fetch , come with
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยาประจำตัวมาด้วย
v lead
คำอธิบาย: พาไปหรือนำไปโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: นำทาง , พา , นำไป
คำที่เกี่ยวข้อง: guide , beacon , conduct
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าทีมนำเราออกจากป่าทึบได้สำเร็จในที่สุด