นาโนเมตร

ภาษาอังกฤษ


clas nanometre
คำที่เกี่ยวข้อง: nanometer
ตัวอย่างประโยค: อะมีบาตัวนี้มีความยาว 560 นาโนเมตร