นาโต

ภาษาอังกฤษ


n NATO
ความหมายเหมือนกับ: องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: North Atlantic Treaty Organization