นาเนก

ภาษาอังกฤษ


adv variously
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: differently