นาเคศวร

ภาษาอังกฤษ


n king of Naga
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: names for serpent-chiefs , king of snake
n king of elephant
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ , พญาช้าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top