นาเคศ

ภาษาอังกฤษ


n king of serpent
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: king of snake , king of Naga
n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาเคนทร์ , นาเคศวร , พญาช้าง
n king of Naga
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: names for serpent-chiefs , king of snake
n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาคินทร์ , นาเคนทร์ , พญาช้าง

คำที่มี "นาเคศ" ในคำ


นาเคศวร n king of Naga
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ

นาเคศวร n king of elephant
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ , พญาช้างค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top