นาเคนทร์

ภาษาอังกฤษ


n King of Nagas
ความหมายเหมือนกับ: นาคราช , นาคี , นาคินทร์ , นาคา , นาค
คำที่เกี่ยวข้อง: serpent , great Naga
n king of serpent
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: king of snake , king of Naga
n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาเคศ , นาเคศวร , พญาช้าง
n king of Naga
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: names for serpent-chiefs , king of snake
n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาคินทร์ , นาเคศ , พญาช้าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top