นาฬิกาแขวน

ภาษาอังกฤษ


n wall clock
คำที่เกี่ยวข้อง: clock