นาฬิกาปลุก

ภาษาอังกฤษ


n alarm clock
คำอธิบาย: เครื่องบอกเวลาซึ่งสามารถส่งสัญญาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน่วยนับ: เรือน
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่เคยได้ใช้นาฬิกาปลุกเลยสักครั้ง ตื่นเองตลอดทุกวัน