นาฬิกาข้อมือ

ภาษาอังกฤษ


n watch
n wristwatch
คำอธิบาย: นาฬิกามีสายสำหรับผูกที่ข้อมือ
หน่วยนับ: เรือน
ตัวอย่างประโยค: รางวัลชมเชยจะได้รับนาฬิกาข้อมือยี่ห้อดังไปใช้