นาหว่าน

ภาษาอังกฤษ


n paddy-sown field
คำอธิบาย: นาชนิดที่ใช้วิธีหว่านเมล็ดข้าวลงในนา
หน่วยนับ: แปลง
คำตรงข้าม: นาปัก , นาดำ
ตัวอย่างประโยค: ในนาหว่านจะมีวัชพืชมากกว่านาดำ