นาสิก

ภาษาอังกฤษ


n nose
ความหมายเหมือนกับ: จมูก , นาสา , พระนาสิก