นาสา

ภาษาอังกฤษ


n nose
ความหมายเหมือนกับ: จมูก , พระนาสิก