นาสวน

ภาษาอังกฤษ


n first-rate grains
คำอธิบาย: ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดแข็งเป็นมัน
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวนาสวน
คำที่เกี่ยวข้อง: hard-glossy grain
ตัวอย่างประโยค: การปลูกข้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนาสวน