นาวี

ภาษาอังกฤษ


n navy
ความหมายเหมือนกับ: กองทัพเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: the warships of a nation , ship , fleet
ตัวอย่างประโยค: เรือบางลำของนาวีสหรัฐฯ มีผู้หญิงเป็นลูกเรือ