นาวาโท

ภาษาอังกฤษ


n commander
คำอธิบาย: ยศทหารเรือ สูงกว่านาวาตรี ต่ำกว่านาวาเอก
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: พระองค์หญิงสมรสกับนาวาโท ม.จ. อุทัย เฉลิมลาภวุฒิชัย