นาวาเอก

ภาษาอังกฤษ


n Captain
คำอธิบาย: ยศทหารเรือสูงกว่านาวาโท
ความหมายเหมือนกับ: น.อ.
คำที่เกี่ยวข้อง: Capt , CAPT
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้พี่ชายของเขาได้เลื่อนยศเป็นนาวาเอก