นาวาอากาศตรี

ภาษาอังกฤษ


n squadron leader
คำอธิบาย: ยศทหารอากาศ สูงกว่านายเรืออากาศเอก ต่ำกว่านาวาอากาศโท
หน่วยนับ: คน, นาย