นาวาตรี

ภาษาอังกฤษ


n lieutenant commander
คำอธิบาย: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
หน่วยนับ: คน, นาย