นารี

ภาษาอังกฤษ


n woman
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิง , นาง , สตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: female , lady , girl