นายแพทย์

ภาษาอังกฤษ


n doctor
คำอธิบาย: หมอรักษาโรค
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: หมอ , แพทย์
คำที่เกี่ยวข้อง: physician
คำตรงข้าม: พยาบาล , บุรุษพยาบาล
ตัวอย่างประโยค: โรงพยาบาลในชนบทมักขาดนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค