นายแบบ

ภาษาอังกฤษ


n model
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก