นายิกา

ภาษาอังกฤษ


n woman leader
คำอธิบาย: หญิงผู้เป็นหัวหน้า
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำหญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: woman president , noble lady , heroine
ตัวอย่างประโยค: เธอมีตำแหน่งเป็นถึงนายิกาของกองทัพนี้