นายอำเภอ

ภาษาอังกฤษ


n sheriff
คำอธิบาย: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: district-chief officer
ตัวอย่างประโยค: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน