นายอากร

ภาษาอังกฤษ


n (tax) farmer
คำอธิบาย: ผู้รับผูกขาดภาษีอากร
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: holder of a government monopoly
ตัวอย่างประโยค: คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร