นายห้าง

ภาษาอังกฤษ


n proprietor
คำอธิบาย: เจ้าของกิจการร้านค้าขนาดใหญ่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของห้าง , เถ้าแก่
คำที่เกี่ยวข้อง: shopkeeper , owner
ตัวอย่างประโยค: นายห้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ได้