นายร้อย

ภาษาอังกฤษ


n lieutenant
คำอธิบาย: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศต่ำกว่านายพัน
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนสามารถเรียนจบได้เป็นนายร้อยดังที่หวังไว้