นายพัน

ภาษาอังกฤษ


n colonel
คำอธิบาย: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศสูงกว่านายร้อย
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ในเดือนหน้า เขาจะได้เลื่อนยศเป็นนายพันแล้ว