นายพล

ภาษาอังกฤษ


n general
คำอธิบาย: ยศทหารและตำรวจสัญญาบัตร รองจากจอมพล
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้คงมีผู้เกี่ยวข้องเป็นถึงนายพลหนุนหลังอยู่