นายพราน

ภาษาอังกฤษ


n hunter
คำอธิบาย: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พราน , ผู้ล่า , นักล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: huntsman
ตัวอย่างประโยค: คณะของเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าโดยมีนายพรานฝีมือดีนำทางให้