นายประตู

ภาษาอังกฤษ


n porter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เฝ้าประตู , ทวารนายก , ทวารบดี , ทวารปาละ , ทวารักษี
คำที่เกี่ยวข้อง: watch-man , door-keeper