นายประกัน

ภาษาอังกฤษ


n guarantor
คำอธิบาย: ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับประกัน , ผู้ค้ำประกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: surety , bailsman
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมเป็นนายประกันให้ใครง่ายๆ เพราะได้รับบทเรียนมาแล้ว