นายบ้าน

ภาษาอังกฤษ


n village chief
ความหมายเหมือนกับ: โภคี
คำที่เกี่ยวข้อง: village head
n village chief
ความหมายเหมือนกับ: โภคิน
คำที่เกี่ยวข้อง: village head