นายธนาคาร

ภาษาอังกฤษ


n banker
คำอธิบาย: ผู้จัดการประจำธนาคารสาขานั้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายแบงก์
ตัวอย่างประโยค: เขามีเพื่อนเป็นนายธนาคารใหญ่สามารถกู้ยืมได้ง่าย