นายธง

ภาษาอังกฤษ


n aide de camp
คำอธิบาย: นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเป็นต้น
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: aid-de-camp
ตัวอย่างประโยค: ถ้าให้นายธงรู้เรื่องนี้ รับรองว่าถึงหูของท่านแม่ทัพแน่